Nomes compostos de Jeová * Jeová Hosenu **: “Jeová, nosso criador” (Sl 95.6) Jeová Jiré: “Jeová proverá” (Gn 22.14) Jeová Rafá: “Jeová que sara” (Êx 15.26) Jeová Nissi: “Jeová, minha bandeira” (Êx 17.15) Jeová M’cadesh: “Jeová que santifica” (Êx 31.13; Lv 20.82; 21:8; Ez 20.12) Jeová Eloenu: “Jeová, nosso Deus” (Sl 99.5,8,9) Jeová Eloeka: “Jeová,...